Συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης

στην εκδήλωση εορτασμού της 

Ημέρας Ανεξαρτησίας των Αμερικανών

Go to Top