Ανοιχτή Πρόσκληση

26/2/18  11:00πμ

Εγκαίνια της ανακαινισθείσας Νοσηλευτικής Πτέρυγας

(5ος όροφος, πτέρυγα Α)

Καρδιολογικού Τομέα Ν.Ν.Α.

Go to Top