Η Γενική Γραμματέας της Ένωσης

παρευρέθει στην αποφοίτηση των Αξιωματικών

Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Go to Top