Η "Ένωση" μας εκπροσωπήθηκε με την παρουσία των:

     - Μακρή Κωσνσταντίνο

     - Μιχαλοπούλου Αικατερίνη-Ελένη

     - Σίδερης Γεώργιος

     - Νίνης Σταμάτιος

     - Γουδής Σταύρος 

     - Αρμενιάκου Μαριάνθη

     - Αρμενιάκου Αναστασία

Go to Top