Εν όψη της συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ. Μαίου 2018

 

ΚΑΙ η ΕΝΩΣΗ μας υπόκειται στον νέο Κανονισμό GDPRοπότε οφείλουμε να συμμορφωθούμε με την εφαρμογή του.

 

Για ακριβή ενημέρωση, στο site της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www,dpa.gr)

έχουν αναρτηθεί τα ακόλουθα:

1.Γενικώς για τον Κανονισμό GDPR, βλέπετε http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,203097&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

2. Το υλικό (όλες οι παρουσιάσεις) της επετειακής ημερίδας της 22.3.2018, βλέπετε http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,207056&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

3. Το υλικό (όλες οι παρουσιάσεις) της ημερίδας της 5.2.2018, βλέπετε http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,203191&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

Σημειώστε, ότι έχω παρακολουθήσει με φυσική παρουσία τόσο την ημερίδα της 05.02.2018 όσο και την ημερίδα της 22.03.2018, καθ' όλη την διάρκειά τους.

 

Από όλες τις εισηγήσεις των δύο ημερίδων (που έχω εξαντλητικά μελετήσει)  ξεχωρίζω ως ιδιαίτερα χρήσιμη και ουσιαστική

την παρουσίαση "Τα 10 βήματα της Συμμόρφωσης" των Ειδικών Στελεχών της ΑΠΔΠΧ.

 

Σταύρος Τερζάκης

Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ Η/Υ, ΕΜΠ

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιατρικών προγραμμάτων και Αιμοδοσίας

Ενωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού & Φίλων, βλέπετε www.kardiamou.gr

Go to Top